Categories:

Poznávací znaky alkoholika

  1. Vyhledává místa, kde se evidentně bude pít (hospody, bary, návštěvy u přátel, kteří mají k alkoholu blízko) několikrát v týdnu, víkend se bez večírku neobejde.
  2. Příležitost k pití si vždy najde Neví, kdy má dost, opíjí se tak, že usíná na stole, musí se zpravidla nechat odvézt či odnést. K opilosti mu čím dál častěji stačí menší a menší množství alkoholu.
  3. Často zapomíná v důsledku pití na důležité věci, chybuje v práci, často dochází k výmluvám. Dochází k „bludnému kruhu“. Je podrážděný, často je na vás nepříjemný, váš intimní život strádá .
  4. Dělá žárlivé scény, aniž by k tomu měl důvod.
  5. Vyvolává hádky s cílem odejít do hospody. Tam mu přeci nikdo nenadává, tam je mu lépe nebo se někde napít.
  6. Má problémy se spaním, pokud si „něco nedá.“
  7. Ztratil zájem o koníčky, činnost zamění za návštěvu lokálu.

Jsi nudný, když nepiješ

Alkohol se stává běžným spojencem „kvalitní“ zábavy, ztráty ostychu a krátkodobým přítelem v nouzi. Odborné studie však prokázaly, že alkohol je škodlivější než např. marihuana nebo kokain. Jeho nebezpečnost spočívá i v tom, že je společností tolerován. Jeho konzumace je sice částečně regulována, zejména věkem, ale u nás je prakticky dostupný všem. Popíjení alkoholu se stává i společenskou nutností. Osoba, která nepije alkohol, je vytlačována z kolektivu, méně akceptována i vítána, často se o takovém jedinci mluví, že je nudný, neumí se bavit a kazí zábavu.

Příliš práce, málo spánku

Hodně závislých na alkoholu začalo tím, že nahromaděný stres z práce ventilovali pitím. Hodně lidí, jejichž zaměstnání je doprovázeno stresem, únavou, a rizikem pochybení či velkou zodpovědností, nadměrně holduje alkoholu. Pracovním vytížením a následným „relaxem“ nad sklenicí alkoholu trpí spánkovým deficitem. Mnohdy tento koloběh vede k celkovému kolapsu organismu.

Pitím zaženu nudu

mám co na práci, nikam se mi nechce, nudím se. I toto jsou skutečnosti, které vedou k postupné závislosti na alkoholu. Vznik závislosti u dospělého člověka je odhadován až na pět let. U mladistvých může dojít ke vzniku závislosti za několik měsíců. Mladší generace se opíjí často sami, důvodem je „příjemný“ pocit opilosti a nezřídka i ta nuda. Alkohol je pro děti a mladistvé nebezpečnější než pro dospělé. I při občasném požití se zvyšuje nebezpečí onemocnění jater, játra adolescentů a dětí nedokáží odbourávat alkohol jako dospělí. Je zde i nebezpečí onemocnění nervového systému.

Závislost

Do alkoholických sítí se nechytí pouze alkoholik, ale postihne i prostředí, které alkoholika obklopuje. Nejvíce postiženými jsou jeho nejbližší (rodina). Manželky (manželé), děti, rodiče se často stanou obětí projevů chování alkoholika. Měli bychom si uvědomit, že nejde o charakterovou vadu, ale o návykovou nemoc, jejíž oběti jsou psychicky i fyzicky závislé na alkoholu, jakožto chemické látce. Ten se stává součástí chemických procesů jejich těla a ovládá chování i myšlení. Závislým na alkoholu se stává ten, kterému jeho pití komplikuje jeho osobní či pracovní život.

Poškození organismu alkoholem

Velice závažná je alkoholická podvýživa, alkoholik trpí nechutí k jídlu, příčinou je chronický zánět sliznice žaludku vyvolaný pitím. Tito lidé mají často vředovou chorobu. Alkohol významně poškozuje játra, neustálý přísun alkoholu je zatěžuje, část buněk odumírá a je nahrazována vazivem. Vzniká cirhóza jater, která je častou příčinou smrti alkoholiků. Vlivem velkého množství tekutiny dochází ke změnám i na srdci, které je zbytnělé.

Jiné poruchy

Z ostatních poruch lze jmenovat poruchy nervové činnosti –  třes prstů, noční pocení, nespavost, podrážděnost, slabost, malátnost, bolesti hlavy a stále častější výpadky paměti, tzv. okna. K psychickým poruchám patří také vztahovačnost, ničím nepodložená žárlivost a těžké deprese, halucinace zrakové i sluchové. A mezi pokročilé poškození nervového systému pak řadíme pomočování se či pokálení.

Prevence alkoholismu

Dostupnost alkoholu u nás je vnímána jako běžná věc. Tudíž prevence není vůbec jednoduchá. Pravidlem by mělo být, že bychom měli pít alkohol s mírou a příležitostně. Pokud se ve vašem okolí objeví alkoholik, postupujte citlivě. Alkoholici mají často problém si připustit, že trpí touto nemocí. Dlouho považují své pití za společensky přijatelné a „normální.“ Často si myslí, že problém s jeho pitím máte vy, ale on ne. V zásadě bychom se ale měli držet hesla: „Kdo umí pít, ať pije, kdo pít neumí, ať nepije.

Tags:

Comments are closed