Categories:

Pijácká kariéra má 4 jakási typická období nebo vývojové fáze. Každá z nich se projevuje několika typickými příznaky.

1. Počáteční stadium

Piják poznal účinek alkoholu jako drogy.

Má potřebu zvyšovat dávky alkoholu, aby se dostavily pocity dobré nálady. „Alkohol mu „dává, ale nebere.“ Většinou se to projevuje na různých oslavách, kdy na pijákovi pozorujeme, že před časem pil menší množství alkoholu a nyní ho „k dobré“ náladě potřebuje více. Již zde se začínají projevovat první příznaky alkoholismu, ale piják se je ještě nepřipouští. Čas od času se napít je přeci normální. Začínají se objevovat občasná okénka a ranní kocovina. Varovným signálem v tomto stadiu muže být zbytkový alkohol následující den. Piják odjíždí ráno do práce autem a neuvědomuje si svůj stav, ve kterém usedá za volant.

2. Varovné stadium

Častá podnapilost a opilost.

Nikdo (ani piják, ani okolí) neodhadují nebezpečnost častého pití. Opilost je znovu a znovu. Pije častěji, přechází od méně koncentrovaných alkoholických nápojů (pivo a víno) k lihovinám. Okénka začínají být častější. Kdyby piják pil o samotě, byl by nápadný. To si uvědomuje. Hledá společníky se kterými pije a které v budoucnu pravděpodobně označí jako „špatnou společnost“, která ho k pití přivedla. Nicméně on je tím, kdo ostatní „verbuje“ k pití, protože v tom nechce být sám.

3. Rozhodné stadium

Roste tolerance, typická okénka jsou již pravidlem (tím se odlišuje od předchozího stadia)

Alkohol se dostává z periferie pozornosti do centra. Přestává ovládat alkohol, alkohol již ovládá jeho. Znovu a znovu slibuje sobě a svým blízkým (nejčastěji další den po tom co byl opilý), že již pít nebude a toto permanentně porušuje. Pokud však po delší době abstinuje, získá dojem, že pití ovládá. Toto stadium může trvat týdny nebo měsíce. Neuvědomuje si, že vlivem častých a opakovaných dávek alkoholu se dostal jeho nervový systém do situace podobné té, kdy škrtnutím zápalky vybuchne skladiště trhavin. Pokud bude v tomto stadiu dále pít, jeho hranice se ztratí a už nepřestane. Již zde je zapotřebí vyhledat odbornou pomoc, aby nedošlo ke konečnému stadiu.

4. Konečné stadium

Mění se tolerance na alkohol, k dosažení opilosti potřebuje větší množství alkoholu, frekvence opilosti roste.

Opíjí se do němoty i při nevhodné příležitosti (pohřeb, posezení s rodinou). Pije i několik dní v kuse – tzv. tahy. Pije již od rána, tzv. vyprošťovák. Dostavuje se debakl: BEZ ALKOHOLU TO NEJDE A S ALKOHOLEM TAKÉ NE. Tím se uzavírá kruh a bez odborné pomoci to piják sám nezvládá. Je dosaženo celkové destrukce v soukromém a pracovním životě.

Tags:

Comments are closed