Narkomanie

Intenzivní psychologické poradenství

Co je to narkomanie?

Narkomanie je abnormální, až patologický stav vyvolaný častým užíváním drog. Narkomanie začíná zpravidla častým užíváním drog, které vyvolá potřebu drogy cíleně vyhledávat, ať už psychologicky či fyzicky podmíněnou. Narkomanie vede ke snížení schopnosti přirozeně reagovat na běžné stimuly, ve vážnějších stádiích pak k narušení i základních společenských a životních činností, a nakonec k selhání funkcí tělesných orgánů po jejich trvalém poškození. Vážná drogová závislot pak vede často i k smrti.

Zdraví a chování

Jedinec se závislostí na návykových látkách nepřestává užívat drogu i navzdory zjevným a zvětšujícím se zdravotním problémům, které se u něj začínají projevovat. Objevuje se podrážděnost, hněv, hostilita, únava, neklid, úzkost, deprese, ztráta pozornosti a koncentrace, ztráta koordinace pohybu. Častým symptomem jsou i psychózy (např. různé zrakové či sluchové iluze a halucinace).

Finanční a právní důsledky

Finanční otázky jsou při závislosti nesporné. Vzhledem k utrácení peněz za drogy se člověk se závislostí dostává do větších a větších finančních potíží. Jedním z varovných ukazatelů (kterého si může všimnout okolí a jeho blízcí) jsou třeba pozdě zaplacené účty, hromadění upomínek, neuhrazených faktur a účtů, a vůbec slabý přehled o své finanční situaci (kdy se náhle jedinec ocitá bez prostředků, protože si ve své závislosti nestihl všimnout, že už je bez peněz, rezerv či úspor). Sekundárně se pak můžou spojovat s touto oblastí problémy se zákonem v důsledku třeba krádeží, prostřednictvím kterých se závislý jedinec snaží dostat k finančním prostředkům na koupi své drogy.

Práce a škola

Vyskytují se časté absence a pozdní příchody. I navzdory ohrožení ztráty práce či studia, jedinec pokračuje v užívání látky.

Rodina a přátelé

Jedinec se závislostí reaguje podrážděně, když ho jeho blízcí kritizují a komentují, vyjadřují se k jeho užívání. K obavám blízkých o svoje zdraví se staví spíše s podrážděním. Můžou se objevovat výčitky svědomí a pociťování viny, avšak fyzická drogová závislost je u něj již silnější a převažuje – tudíž jedinec pokračuje v užívání.

Sociální život

Člověk víc a víc přizpůsobuje svůj čas užívání drogy. Zaměřuje se na aktivity spjaté s pořizováním si drogy a její užívání a víc vyhledává známosti z okruhu uživatelů drog. Naopak, dochází ke ztrátě zájmů a koníčků, a zálib, které před tím rád dělal.

Znaky a symptomy užívání marihuany

Marihuana zvyšuje zrakové a sluchové vnímání. Zvyšuje se smyslová citlivost, chuť a taky apetit. Objevují se problémy s pamětí, potíže s koncentrací, paranoidní myšlení. Z fyziologických symptomů jsou to snížená koordinace, zpomalení reakcí, podrážděné a začervenalé oči, zvýšený krevní tlak a srdeční tep.

Craving a relaps

Silné bažení a touha po droze – tzv. craving – se v průběhu užívání zvyšuje, jedinec všechno své prožívání a chování orientuje na svou drogu. Vyskytují se snahy přestat užívat drogu, případně podstoupit léčbu, avšak mezi prchavými záblesky abstinence dochází k opakovaným relapsům, kdy se jedinec opět vrací k užívání. Má pocit, že své potíže může vyřešit pouze přes drogu (kvůli fyzickým projevům a abstinenčním příznakům).

Tolerance

Tolerance znamená, že jedinec pro to, aby u něj dávka drogy účinkovala, musí postupně její množství zvyšovat. Proto zvyšuje nejen obvyklou dávku, ale i frekvenci užívání.

Abstinenční syndrom a symptomy užívání

  • Kokain – neklid, nespavost, úzkost, deprese, hněv, craving, únava, pocity na zvracení, zvracení, třesavka, bolest svalů aj.
  • Barbituráty – nespavost, podráždění, úzkost, pocity rozkolísání či třesu, bolest hlavy, závrať, ztráta chuti k jídlu aj.
  • Heroin, opiáty – rozšířené panenky, husí kůže, slzící oči, časté smrkání, usmrkaný nos, pocity chladu, pocity na zvracení, křeče ve svalech a břicha, průjem, zvracení, třes, pocení, pocity nervozity, neklidu, paniky, podráždění.
  • Metamfetamíny – únava, narušení spánkového rytmu, podráždění, zvýšený hlad, střední až hluboká deprese, úzkost, psychotické reakce.

Léčba závislosti na drogách

Cílem léčby je úplné odstranění závislosti. Nedá se ho dosáhnout najednou, léčba musí probíhat postupně, protože při příliš rychlém vysazení by mohly vzniknout zdravotní komplikace. Léčba by se také mohla minout účinkem. Často pomůže k vyléčení také víra, která musí být ale natolik silná, aby dovedla vytlačit drogu. Celá léčba závislosti je velmi komplexní proces – jedinec, který má vytvořenou závislost, není postižen jen fyzicky, ale i psychicky. Je naprosto vytržen ze svého dosavadního sociálního postavení.

Jak na to?

U drog se problém vypěstuje mnohem rychleji, než u alkoholu, a proto je zde zapotřebí, aby problém byl včas odhalen. S narkomanií je většinou spojen pocit méněcennosti, nemožnosti najít samu sebe, a tak je potřeba v takových osobách vypěstovat sebedůvěru a přirozené sebevědomí. U narkomanů je perfektní léčba šokem, příběhy lidí, kteří drogám podlehli a také intenzivní věnování se závislému jako hodnotné osobě. S vlastní sebedůvěrou a hodnotou osobnosti mají závislý na drogách největší problém.

V našem centru používáme velmi intenzivní Kognitivně Behaviorální Terapii, kterou propojujeme se sportovními aktivitami, tak aby klient přišel na jiné myšlenky.

Našim klientům pomáháme již od roku 2015 a úspěšnost naší léčby je poměrně vysoká. Máme kvalitní tým terapeutů a naši klienti mají k dispozici intenzivní psychologické poradenství (KBT) a spoustu sportovních aktivit (jóga, meditace, využití bazénu, fitcentrum, saunu atd.. ).

Ceny našich pobytů najdete v sekci Ceník. Každým rokem se snažíme naše služby udělat pro naše klienty kvalitnějši a ceny příznivější.