Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření, Burnout syndrom

„Špatně spím, cítím se unavený, vyhořelý a nejistý. To, co mi dřív dělalo radost, mě už jen vyčerpává…“

Stres a neustálý tlak na výkon v práci, ale i doma, strach ze selhání a z toho, že již nebudu schopen dostát požadavkům okolí – to jsou některé z faktorů, které vedou u mnoha dříve výkonných a schopných lidí k tomu, že se cítí náhle slabí, frustrovaní a zcela vyčerpaní. Tyto symptomy napovídají, že se nejedná o běžnou únavu, ale o jednu ze spektra tzv. stresových poruch, která je širší veřejnosti známá jako Burnout syndrom (česky syndrom vyhoření).

Příznaky syndromu vyhoření bychom rozhodně neměli přehlížet. Stresová porucha totiž většinou neodezní sama od sebe. Intenzita negativních pocitů vzrůstá, zdroje psychické energie se vyčerpávají čím dál více, což postiženému člověku znemožňuje se z tohoto trýznivého emočního stavu osvobodit sám. Dalším typickým doprovodným znakem syndromu vyhoření jsou různé psychosomatické obtíže jako např. bolesti hlavy, zad, problémy se zažíváním a další.

Mnoho lidí, u nichž se Burnout syndrom rozvinul, hledá úlevu od těchto nepříjemných stavů ve zvýšené konzumaci alkoholu, hypnotik (léků na spaní) nebo dalších návykových látek. Návykové látky však přinášejí pouze krátkodobou úlevu, ve střednědobém horizontu se symptomy stresové poruchy dramaticky zhoršují. Nezanedbatelné je rovněž riziko vzniku závislosti.

Jaké jsou typické příznaky syndromu vyhoření?

Syndrom vyhoření se projevuje v psychickém prožívání, ve vztazích i v tělesné rovině. Z 80-90% se příznaky shodují se symptomy chronického stresu:

 • ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti
 • nechuť, lhostejnost k práci, únik do fantazie
 • negativní postoj k sobě, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu
 • potíže se soustředěním, zapomínání
 • sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost
 • pocit nedostatku uznání
 • omezení kontaktů s klienty na nejmenší možnou mez
 • cynický nebo lhostejný přístup, omezení kontaktů (ke klientům, kolegům, blízkým)
 • přibývání konfliktů v oblasti soukromí
 • nedostatečná příprava k výkonu práce, dlouhodobě nízká výkonnost
 • poruchy spánku, chuti k jídlu, nižší imunita, potíže v oblasti srdeční činnosti, zažívání
 • únavovost, vyčerpanost, svalové napětí, vysoký krevní tlak

Kdo je ohrožen syndromem vyhoření?

Nejvíce se objevuje syndrom vyhoření v práci, ale teoreticky může syndrom vyhoření postihnout kohokoli, kdo ,,něco dělá“: ve vztahu, někdo dlouhodobě pečuje o nemocného člena rodiny, snaží se zvládnout nelehkou rodinnou situaci, apod. Nejčastěji se s vyhořením setkají ti, kdo pracují s lidmi v tzv. pomáhajících profesích: zdravotnický personál, učitelé, psychologové, sociální pracovníci, policisté, právníci, manažeři, novináři, pracovníci helpdesků a infolinek. Syndromem vyhoření trpí více muži než ženy.

Jak vzniká – fáze syndromu vyhoření

Nadšení: člověk v určité oblasti (nejčastěji práce, profese, ale i vztah apod.) srší elánem, má velká očekávání, zanedbává svoje volnočasové aktivity.
Stagnace: počáteční nadšení uvadá.
Frustrace: člověka začínají zajímat otázky smyslu (vlastní práce), protože se opakovaně setkává s překážkami. Mohou se vyskytnout i počínající emocionální a fyzické potíže.
Apatie: přichází po dlouhodobější frustraci, když na frustrující situace nemá dotyčný vliv (ať už domněle nebo objektivně). Mnozí lidé se potýkají s tzv. HH-syndromem charakterizovaném bezmocností a beznadějí („HH“ z angl. helplessness & hopelessness).
Vyhoření: jako poslední nastává období emocionálního vyčerpání, depersonalizace (pocit ztráty sebe, vnímání sebe jen jako kolečka ve stroji atp.), pocitu ztráty smyslu a všech symptomů chronického strese.

Syndrom vyhoření vzniká měsíce až roky a viditelná fáze je většinou až to závěrečné stadium. Jednotlivé fáze přecházejí do dalších tak hladce a nepostřehnutelně, že si dané fáze člověk neuvědomuje.

Jak u nás probíhá léčba syndromu vyhoření?

Při léčbě syndromu vyhoření vykazujeme vysokou úspěšnost. Pracujeme s našimi klienty formou individuálního psychoterapeutického programu, který kombinujeme s relaxačními terapiemi.

Našim klientům pomáháme již od roku 2015 a úspěšnost naší léčby je poměrně vysoká. Máme kvalitní tým terapeutů a naši klienti mají k dispozici intenzivní psychologické poradenství (KBT) a spoustu sportovních aktivit (jóga, meditace, využití bazénu, fitcentrum, saunu atd.. ).

Ceny našich pobytů najdete v sekci Ceník. Každým rokem se snažíme naše služby udělat pro naše klienty kvalitnějši a ceny příznivější.