Alkoholismus

Co je to alkoholismus?

Alkoholismus (opilství) je chronické recidivující onemocnění, postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky. Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Obecně lze o alkoholismu hovořit tehdy, dosáhne-li problém s alkoholem takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti nebo oběma.  Průběh problémů s alkoholem je různý a odlišuje se mimo jiné podle toho, jaký alkohol je zneužíván. Tuto nemoc je však možno léčit. V našem centru používáme velmi kvalitní a intenzivní terapii pomoci KBT (Kognitivně behaviorální terapie).

Přední český psychiatr a odborník na léčbu závislostí MUDr. Karel Nešpor uvádí tři různé stupně závažnosti konzumace alkoholu:

  • rizikové chování – pacient konzumuje alkohol a prozatím nepociťuje žádné zdravotní následky a komplikace, ale pokud své chování nezmění, pravděpodobně bude mít problémy
  • škodlivé chování – pacient už nějaké potíže má (zdravotní nebo psychické, například špatné jaterní testy)
  • závislost – stanovení závislosti je složitější. Pacient většinou cítí silnou touhu nebo nutkání pít alkohol a nedokáže se alkoholu vzdát, zanedbává jiné záliby a povinnosti a pokračuje v pití, i když ví o špatných následcích, které pro něj konzumace alkoholu má. Zvyšuje dávky, aby dosáhl stejného efektu, na který mu původně stačila menší dávka, a pokud alkohol nemá, cítí abstinenční příznaky.

Obecně se dá za problematický považovat stav, kdy pacient začíná mít problémy se zdravím a ve vztazích (osobních, pracovních), a kdy pociťuje chuť k pití, kterou se mu nedaří překonat – pije tedy více nebo častěji, než chce.

Příznaky alkoholismu

Alkohol působí v menších dávkách jako stimulant, zvyšuje sebevědomí, odbourává zábrany a funguje jako uvolnění při úzkostných stavech. Ve vyšších dávkách naopak utlumuje aktivity centrálního nervového systému a vede k ospalosti, v případě otravy alkoholem i ke ztrátě vědomí, výrazným zažívacím problémům a někdy i smrti.

Poškozování zdraví alkoholem se projevuje jak akutně, tak chronicky. Okamžité následky cítí člověk v podobě takzvané kocoviny, pro kterou jsou typické bolesti hlavy, průjem, nechutenství, třes, únava a nevolnost. Trvalejší pití ale poškozuje zdraví člověka mnohem dříve, než se objeví první příznaky závislosti na alkoholu. Nadměrné užívání alkoholu narušuje nervovou soustavu, škodí srdci a cévám, způsobuje poruchy trávicího traktu, škodí játrům, slinivce, žaludku nebo například ledvinám.

Alkoholismus ale především ovlivňuje psychickou stránku člověka. Nejenže přímo poškozuje nervový systém, dochází také k celkovým změnám osobnosti. Pacient často prožívá více problémů a konfliktů nejčastěji v osobních vztazích a v práci, často nezvládá plnit své povinnosti, stává se agresivní, přestává fungovat ve společnosti. Řada pacientů alkohol v první fázi považuje za „lék“, který jim naopak od problémů může pomoci, vždy je ale potřeba mít na mysli, že nadměrné pití další stresy, problémy a úzkosti generuje.

Inkubační doba

Závislost na alkoholu se vyvíjí dlouhodobě a má několik fází. Podle amerického odborníka na alkoholismus E. M. Jellineka se první stádium vyznačuje potřebou pacienta zvyšovat dávku alkoholu, aby se dostavila dobrá nálada. Alkohol mu stále ještě více dává, než bere.

Následuje takzvané varovné stádium, tedy častá podnapilost a opilost. Pacient pije stále častěji a pivo nebo víno mění za lihoviny.

Třetí fází je rozhodné stádium. V této fázi už pacient přestává kontrolovat alkohol, ale alkohol ovládá jeho. Příznakem tohoto stádia jsou takzvaná pijácká okénka, tedy výpadky paměti zapříčiněné intoxikací alkoholem – pacient si zkrátka nepamatuje, co, kdy a kde dělal. Toto stádium může trvat týdny i měsíce.

Při posledním, konečném stádiu, se pacient cíleně opíjí do němoty. Zároveň roste tolerance na alkohol, a potřebuje ho tak čím dál tím větší množství. V konečném stádiu nejsou výjimkou alkoholické psychózy. V tento moment je pacient ve fázi, kdy s alkoholem už to dál nejde, ale bez něj také ne. Zde pomůže jedině odborná pomoc protialkoholní léčebny nebo střediska pro alkoholismus a toxikomanii.

Jak vzniká problém s alkoholem a jak se léčit?

Problém začíná už většinou v mladém věku. Mladí lidé požívají alkohol jako něco zakázaného, a tudíž jej vyhledávají. Pokud si mladý organismus zvykne na alkohol, časem je pro něj konzumace běžná a tudíž si jakýmsi způsobem vypěstuje návyk na alkoholu. Vliv na skutečnost má i běžné popíjení v rodině, pokud například otec denně pije alkohol a co hůř – i matka, dítě může brát alkohol také jako cosi samozřejmého a přivinout k alkoholu jako k něčemu naprosto normálnímu.

Alkoholik v rodině může mít i opačný efekt

Jiné to je v případech, kdy někdo v rodině trpí silným problémem s alkoholem. Dítě to zpozoruje, stydí se za příslušníka rodiny a zvláště v momentech, kdy jde o rodiče. Takže alkoholismus není geneticky daný, může mu sice podlehnout jak dítě alkoholika, tak naprostého nepijana. Záleží na okolnostech. Protože pokud dítě od mala trpí na základě problému s alkoholem od jednoho z rodičů, může si do budoucna vypěstovat k alkoholu rovnou odpor.

Jak udělat první krok k uvědomění se, že má člověk problémy?

Asi tím nejdůležitějším krokem v životě člověka s problémem s alkoholem či drogami  je fakt, že si problém musí přiznat. Většinou si tito lidé svůj problém neuvědomují a nadměrné užívání berou jako součást života a komentují to podobnými hláškami jako: “občas je potřeba se pořádně opít“ a tak podobně. To je samozřejmě špatně. Pokud si uvědomujete, že občas máte opravdovou chuť na alkohol a potřebujete si i sami dát, napít se, je potřeba si jistý problém přiznat a více dbát na to, aby se tak nestávalo. Jestliže to nejde, ať už jsou podněty jakékoli, pak je nutné vyhledat pomoc, pokud možno svěřit se blízké osobě, že máte problém. To v mnohém uleví a většinou pak zjistíte, že problém byl spíše banální a problém s alkoholem či jinými drogami není nevyléčitelný, můžete si tak sami pomoci. Nejdůležitějším krokem je ale přiznat si sám sobě, že problém s alkoholem u Vás propukl.

Našim klientům pomáháme již od roku 2015 a úspěšnost naší léčby je poměrně vysoká. Máme kvalitní tým terapeutů a naši klienti mají k dispozici intenzivní psychologické poradenství a  spoustu sportovních aktivit (jóga, meditace, využití bazénu, fitcentrum, saunu atd.).

Ceny našich pobytů najdete v sekci Ceník. Každým rokem se snažíme naše služby udělat pro naše klienty kvalitnějši a ceny příznivější.