Mgr. Markéta Petráková

Lektor, Konzultant | Coach, Consultant

KBT psychoterapeutický výcvik. Univerzita Jana Amose Komenskeho, obor Andragogika.