Ing. Miroslav Maštera

Ředitel | Director
Ředitel a předseda představenstva HNEDTED a.s.