Categories:

[:cs]

MMC – Léčba závislostí pro muže i ženy – anonymní nestátní zařízení hotelového typu poprvé v ČR

Mít ve svém okolí někoho závislého na alkoholu či drogách není rozhodně příjemné. Obzvlášť, pokud je to váš blízký a Vy víte o problému, jen netušíte, jak to s ním řešit. Dost často se stává, že blízcí si problému všimnou a mají zájem to se závislým řešit, ale nevědí jak na něj, aby případně neranili jeho city, aby se jeho závislost ještě více neprohloubila. To je základní problém, které se ve společnosti v otázce závislost, většinou na alkoholu, ale i drogách objevuje. Jak tedy takový problém řešit?

Ten kdo má problém se závislostí, měl by co nejdříve vyhledat pomoc. Závislost, ať na alkoholu, nebo na jiných látkách, na čemkoli je problém, který se musí řešit a čím dříve začne, tím snazší je šance na vyléčení. Je nutno k závislosti přistupovat k jako vážné, chronické nemoci, kterou je nutno vyléčit. Bohužel zkušenost je taková, že přece jen státní zařízení, ve kterých se běžně závislost léčí, nejsou tak dostatečné pro vyléčení, většinou se závislý vyléčí na krátkou dobu, po čase opět do závislosti upadá. MMC -Nestátní zařízení pro léčbu závislostí pro muže i ženy se více soustředí na závislého jako klienta, osobu, která má problém, ale chce jej řešit, jenže nemá na to sama dost sil. Zde mu pomohou a nastartují opět život k lepšímu.

MMC – Minnesota method center

MMC – Minnesota method center je léčebna a zároveň nestátní anonymní zařízení hotelového typu pro muže i ženy s 28. denním programem pro léčbu a doléčování závislostí na alkoholu, drogách a gemblerství.

Základními prvky MMC jsou především:

Anonymita, kterou ocení především známí lidé z uměleckých a sportovních kruhů, politici i podnikatelé.

Prostředí, které je nesrovnatelné s psychiatrickými léčebnami, pacienti mají obdobné postavení, zájmy, nevezme Vám identitu a nenutí Vás přiznat si, že jste odpad společnosti. Naopak Vám dodá sílu uvědomit si co jste, co jste dokázali a že stejně tak se postaráte o sebe v boji s Vaší nemocí.

Metoda, která je dlouhodobě nejúčinější s trvalým sledováním pacientů a možností přeléčovacích, rodinných i pravidelných pobytů. Dále možnosti ambulantní péče, setkávání abstinentů a navazující spolupráce před pobytem i poněm v terapiích a setkáváních v AA.

Intenzita, která je již při porovnání denních programů v PL a v MMC znatelná. Intenzita různých terapií a pobyt 28 dní je odvozen ze zkušeností z kliniky St. Gregory.


Integrita,
pan Ing. Miroslav Maštera se  domnívá , že velmi důležitá je i společná léčba mužů a žen, poznání obou pohledů nemocných a důsledky na různá pohlaví ve všech problematikách ,sociálně právních, etických sexuologických a ostatních zdravotních důsledků.

„Cílem je nepít a být sřízlivý, neztratit rodinu,děti, blízké, přátele a práci nebo se je naučit znovu získat.“

Cítíte se unavení a velice stresovaní?

Takto přicházejí lidé do** MMC**, jsou nejen unavení a stresováni, ale především závislý a nemocní. Proto v této léčebně mají aplikované aktivity, které jsou doplněny k programu – 16x cvičení jógy, meditace, využívání bazénu, sauny, regenerace a relaxace, sportovní aktivity a masáže.

Není se čemu divit, že se lidé účastňující tohoto programu po ukončení nerado vrací. Nechce se jim končit, jsou velice optimističtí, vysportovaní v každém věku a co je nejdůležitější přesně ví co od života chtějí. Ví jak předcházet krizovým stavům a jak a kdo jim případně pomůže.

Napište na email: info@hnedted.cz, dozvíte se vše co potřebujete. Můžete se nezávazně objednat na konzultaci, při které Vás provedou celou léčebnou i programem a vše s Vámi anonymně prokonzultují zdarma.

Protialkoholní léčebna a léčebna závislostí

Obecně se nejčastěji léčí závislost na alkoholu, proto také je to nejdiskutovanější téma, co se vzniku a rozvoje i průběhu závislosti týče. Většinou se k alkoholové závislosti přistupuje tak, že se jedná o slabou vůli, což sice na jednu stranu pravda je, ale obvykle se má alkoholová závislost tak, že k alkoholu závislí původně přistupují prvně léčením, nebo spíše uklidněním vypětí, které právě je. To je však velice nerozumné, uklidňovat se alkoholem. Při dalším problému je pak nutné dávku zvýšit, a tak dále, načež se uživatel stává závislým na alkoholu. Protialkoholní léčba se zabývá nalezením skutečného problému, který k alkoholismu směřoval s cílem odstranit jej. Závislý se tak zbavuje závislosti na potřebě užívat alkohol.

Jak vzniká závislost?

Problém začíná už většinou v mladém věku. Mladí lidé požívají alkohol jako něco zakázaného, a tudíž jej vyhledávají. Pokud mladý organismus si zvykne na alkohol, časem je pro něj konzumace běžná a tudíž si jakýmsi způsobem vypěstují závislost. Vliv na skutečnost má i běžné popíjení v rodině, pokud například otec denně pije alkohol a co hůř – i matka, dítě může brát alkohol také jako cosi samozřejmého a přivinout k alkoholu jako k něčemu naprosto normálnímu.

Alkoholik v rodině může mít i opačný efekt

Jiné to je v případech, kdy někdo v rodině trpí silnou závislostí na alkoholu. Dítě to zpozoruje, stydí se za příslušníka rodiny a zvláště v momentech, kdy jde o rodiče. Takže alkoholismus není geneticky daný, může mu sice podlehnout jak dítě alkoholika, tak naprostého nepijana. Záleží na okolnostech. Protože pokud dítě od mala trpí na základě závislosti jednoho z rodičů, může si do budoucna vypěstovat k alkoholu rovnou odpor.

Jak udělat první krok k uvědomění se, že má člověk závislost

Asi tím nejdůležitějším krokem v životě závislého a to jak na alkohol, tak drogách, je fakt, že si problém musí přiznat. Většinou si závislý svůj problém neuvědomují a nadměrné užívání berou jako součást života a komentují to podobnými hláškami jako: „občas je potřeba se pořádně opít“ a tak podobně. To je samozřejmě špatně. Pokud si uvědomujete, že občas máte opravdovou chuť na alkohol a potřebujete si i sami dát, napít se, je potřeba si jistý problém přiznat a více dbát na to, aby se tak nestávalo. Jestliže to nejde, ať už jsou podněty jakékoli, pak je nutné vyhledat pomoc, pokud možno svěřit se blízké osobě, že máte problém. To v mnohém uleví a většinou pak zjistíte, že problém byl spíše banální a závislost na alkoholu či jiných drogách není nevyléčitelná, můžete si tak sami pomoci. Nejdůležitějším krokem je ale přiznat si sám sobě, že závislost na alkoholu u Vás propukla.

Anonymní léčebná hotelového typu

Pakliže jste si vědomi svého problému, je to ten nejlepší krok k tomu jej vyřešit. V případě, že se jedná o Vašeho blízkého a chcete mu pomoci, rozhodně to nejde násilím. Je možné, že se tak vzbouří a bude více pít, či užívat drogy. Problém si závislý musí přiznat skutečně sám. Stane se tak, a závislý cítí, že na problém sám nestačí. A proto je tu MMCanonymní nestátní zařízení hotelového typu, které je prakticky jistou oázou klidu a léčený si zde může připadat jako na dovolené, ke které jako bonus dostane silnější vůli a zbaví se svého problému. Celkový proces trvá 28 dní, jedná se o intenzivní léčbu s jedinečnou formou terapie.

Skupinová i osobní terapie v příjemném prostředí

Léčba závislosti u nestátního zařízení hotelového typu není u nás běžná, naopak je ojedinělá a tím spíše dosahuje úspěchů, poněvadž se zde k závislým přistupuje skutečně pečlivě. Závislí nejsou ponižováni, ale je jim nasazena léčba dle typu a ve velice příjemném prostředí. Samozřejmě, že to něco stojí, ale je nutno připomenout, že propuknutí závislosti stojí mnohem více a nejen peníze, ale i ztrátu důvěry, selhání člena rodiny, většinou i živitele rodiny a mnoho dalšího. Je možno provádět jako skupinovou terapii a pokud se léčený na to necítí, z jakéhokoli důvodu, provádí se osobní terapie pro léčbu závislosti. Intenzivní terapie znamená pobyt v léčebně hotelového typu na 28 dní, kdy se závislému věnuje skupina odborníků, s cílem najít problém závislosti a odstranit jej. Při skupinovém sezení je důležité si přiznat i před cizím svůj problém a vyslechnout příběhy jiných. To by mělo být užitečné.

Protidrogová léčba

Podobné je to s drogami. U nich je však závislost vypěstována mnohem rychleji, než u alkoholu, a proto je zde zapotřebí, aby problém se závislostí byl včas odhalen. S drogovou závislostí je většinou spojen pocit méněcennosti, nemožnosti najít samu sebe, a tak je potřeba v takových osobách vypěstovat sebedůvěru a přirozené sebevědomí. U drogově závislých je perfektní léčba šokem, příběhy lidí, kteří drogám podlehli a také intenzivní věnování se závislému, jako hodnotné osobě. S vlastní sebedůvěrou a hodnotou osobnosti mají závislý na drogách největší problém.

Motivace skončit se závislostí

Na léčení každý závislý nalezne motivaci k tomu, aby se závislosti zbavil. Je to jednak udržení rodiny, vztahů, ale i pracovní pozice a ve velké míře udržení důstojnosti osobnosti. Léčený většinou najde v životě jiný směr, kterým se chce zaobírat, aktivity, které ho zaměstnávají natolik, že si od běžných problémů může pomoci, uvolnit se a odpočinout a nemusí se uchylovat k alkoholu. To je základem celého typu léčby a na tom se staví.

Zbavte se závislosti Hnedted.cz

Nestátní zařízení hotelového typu v příjemném prostředí a zcela unikátní v ČR provozuje společnost Hnedted.cz a. s. – MMC Ing. Miroslav Maštera. Více informací o průběhu léčby a zařízení je k nalezení na internetových stránkách www.hnedted.cz. dotazy ohledně individuálních léčeb je možno klást na e-mailovou adresu: info@hnedted.cz a také na telefonní čísla: 720 381 695 a 774 151 438. Nemusíte se obávat dotazování, jedná se anonymní léčbu a tak k tomu zaměstnanci v zařízení také přistupují.[:]

Tags:

Comments are closed