Categories:

[:cs]Pro naše klienty jsme připravili celodenní program na soboty s velice účinnou a diagnostickou metodou arteterapií se specialistkou MgA. Oxanou Herodesovou.

Co je arteterapie:

Arteterapie je obor využívající výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v mezilidských vztazích. Výtvarné tvořivé aktivity mají podporovat zdraví a podpořit léčení. Ve všech těchto rovinách je arteterapie postupem léčebným.

TEAM HNEDTED.CZ[:en]For our clients we have prepared an all-day program for Saturday with a very effective and diagnostic method of artetherapy with the MgA specialist. Oxana Herodes.

What is artetherapy:

Art therapy (also known as arts therapy) is a creative method of expression used as a therapeutic technique. Art therapy originated in the fields of art and psychotherapy and may vary in definition.

Art therapy may focus on the creative art-making process itself, as therapy, or on the analysis of expression gained through an exchange of patient and therapist interaction. The psychoanalytic approach was one of the earliest forms of art psychotherapy. This approach employs the transference process between the therapist and the client who makes art. The therapist interprets the client’s symbolic self-expression as communicated in the art and elicits interpretations from the client. Analysis of transference is no longer always a component.

 

 

TEAM HNEDTED.CZ[:ru]Для наших клиентов мы подготовили программу на весь день в субботу с очень эффективным и диагностическим методом арт-терапии с специалистом MgA. Оксана Герод.

Что такое артеротерапия:

Арт-терапията е широкоспектърен метод на психотерапия, който се използва за повлияване (лечение) и психотерапевтична корекция, чрез изкуство и творчество. Най-често се използват рисуване, грънчарство, музика, фотография, писане, четене, актьорска игра и др., а спектърът от проблеми, при решаването на които се прилагат, е също достатъчно широк: от междуличностни конфликти, през реакции на загуби (пост-травматично стресово разстройство), психосоматични разстройства, до кризисни състояния.

TEAM HNEDTED.CZ[:]

Tags:

Comments are closed