Categories:

[:cs]Vážení,

dovolte mi ,abych Vám představil novinky ,které jsme v našem hotelu Bohemia připravili pro naše klienty.

Zajistili jsme společenskou místnost ,kde je nepřeberný výběr TV programů a pořádná ne pokojová televize, čímž asi nejvíce potěšíme mužskou část při sledování Sportovních přenosů.

Dále jsme instalovali stůl na stolní tenis, což v zimním období bude jistě zajímavá kratochvíle :-).

Předpokládáme, že budeme fungovat nepřetržitě, malou pauzu pro klienty chystáme jen o vánočních svátcích, kdy má být každý se svými nejbližšími.

Pauzu budeme stanovovat individuálně podle bydliště a vzdálenosti.

Myslete na to, že problém se kterým jste se svěřili nebo problém Vašich blízkých nezmizí sám, a připravuje Vás o energii, Vaše rodiny i práci.

Ing. Miroslav Maštera

Hnedted.cz a.s.
předseda představenstva
ředitel léčby
info@hnedted.cz
meuro@seznam.cz
tel: 720381695
www.hnedted.cz[:en]Dear,

let me introduce the news we prepared for our clients in Bohemia Hotel.

We have provided a social room with multiple TV programs and big plasma TV, which is why we are most pleased with the male part in watching sports broadcasts.

We also installed  table tennis, which in the winter will surely be interesting :-).

We assume that we will work continuously. A small pause for our clients is planned for the Christmas holidays, when everyone should be with their family.

The pause will be determined individually by residence and distance.

Ing. Miroslav Maštera

Hnedted.cz a.s.
předseda představenstva
ředitel léčby
info@hnedted.cz
meuro@seznam.cz
tel: 720381695
www.hnedted.cz[:ru]Уважаемые господа,

позвольте мне представить новости, которые мы подготовили для наших клиентов в нашей гостинице Bohemia.

Мы предоставили социальную комнату, где есть множество телевизионных программ, а не подходящая телевизионная комната, поэтому мы больше всего довольны мужской ролью в просмотре спортивных трансляций.

Мы также установили стол для настольного тенниса, который зимой наверняка будет интересен :-).

Мы предполагаем, что мы будем работать непрерывно, небольшая пауза для наших клиентов, которую мы планируем только на рождественские каникулы, когда каждый должен быть со своими ближайшими.

Пауза будет определяться индивидуально по месту жительства и расстоянию.

Подумайте о проблеме, которой вы доверяете, или проблема ваших близких не исчезнет сама по себе и подготовит вас к энергии, вашей семье и вашей работе.

Ing. Miroslav Maštera

Hnedted.cz a.s.
předseda představenstva
ředitel léčby
info@hnedted.cz
meuro@seznam.cz
tel: 720381695
www.hnedted.cz[:]

Tags:

Comments are closed